Komunikaty Komunikaty

KOMUNIKAT 17/2017 W SPRAWIE AKTUALIZACJI TREŚCI WZORU ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO UMOWY

Informujemy, iż został zaktualizowany wzór załącznika nr 3 dotyczącego trwałości projektu.

Nowy wzór dostępny jest w załączeniu niniejszego komunikatu oraz w zakładce „Procedury" wraz z kompletem załączników umowy.
 
Zmiana treści załącznika dotyczyła wprowadzenia dodatkowego zapisu mówiącego o konieczności wykorzystania dokumentacji projektowych finansowanych w 2017 roku ze środków funduszu leśnego. Park zobowiązany będzie oświadczyć, że dokumentacja zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a inwestycja, której ona dotyczy będzie w okresie 5 lat zrealizowana niezależnie od przyznania w przyszłości na ten cel środków z funduszu leśnego.
Prosimy o zapoznanie się treścią nowego wzoru oświadczenia.