Komunikaty Komunikaty

KOMUNIKAT 15/2017 W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW

Parki narodowe złożyły wnioski o dofinansowanie na 2017 r.

W dniu 24 marca 2017 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w sprawie finansowania niektórych działań w  parkach narodowych, określonych w Zarządzeniu nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, ze środków związanych z funduszem leśnym.
 
Alokacja przewidziana na rok 2017 r. wynosi 70 mln. zł. W ramach naboru 2017 r. wszystkie 23 parki narodowe złożyły wnioski o dofinansowanie działań na łączną kwotę 137 766 167,02 zł.