Komunikaty Komunikaty

Komunikat 14/2017 w sprawie spotkań konsultacyjnych z parkami narodowymi

Zakończyła się seria spotkań z parkami narodowymi w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie ze środków związanych z funduszem leśnym.

W dniach 16-17.03 oraz 20.03 w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie odbył się cykl spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami parków narodowych. W czasie spotkań w trybie warsztatowym koordynatorzy CKPŚ udzielali informacji na temat narzędzia finansowania niektórych działań ochronnych realizowanych metodami gospodarki leśnej ze środków funduszu leśnego.

W ciągu trzech dni siedzibę CKPŚ odwiedzili przedstawiciele 10 parków narodowych, łącznie około 20 osób. W czasie spotkań konsultowano propozycje działań planowanych do przedstawienia przez parki narodowe we wnioskach o dofinansowanie, prowadzono szkolenie z obsługi systemu do składania wniosków oraz rozwiązywano zagadnienia merytoryczne oraz formalne.