Komunikaty Komunikaty

Komunikat 13/2017 w sprawie spotkania w DGLP

W DGLP odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków.

W związku ze zbliżającym się spotkaniem w dniu 8 marca 2017 r. w siedzibie DGLP, o godz. 10:00,  dotyczącym naboru wniosków o dofinansowanie z funduszu leśnego działań realizowanych w parkach narodowych, uprzejmie prosimy o przesłanie na adres parki@ckps.lasy.gov.pl listy osób, które z ramienia Państwa parku będą brały udział w spotkaniu. Proponuje się, aby z każdego parku w spotkaniu wzięły udział 2 osoby. 

Bazując na zeszłorocznym doświadczeniu i wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w dniach 16-17 marca oraz 20 marca 2017 r., planowane są indywidualne spotkania o charakterze roboczym (warsztatowym) z koordynatorami CKPŚ, w czasie których będzie można uzyskać praktyczne porady i odpowiedzi na dodatkowe pytania. Spotkania są nieobligatoryjne, jednak do udziału w nich serdecznie Państwa zapraszamy.

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3.