Komunikaty Komunikaty

Komunikat 12/2017 - W sprawie podpisania przed Dyrektora Generalnego Zarządzenia nr 5

Dyrektor Generalny podpisał Zarządzenie nr 5 w sprawie finansowania ze środków związanych z funduszem leśnym niektórych działań w parkach narodowych.

10 lutego 2017 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podpisał nowe Zarządzenie nr 5 w sprawie finansowania ze środków związanych z funduszem leśnym niektórych działań w parkach narodowych. W dniu podpisania Zarządzenia nr 5 moc traci Zarządzenie nr 13 z 26 lutego 2016 r. 
 
W ciągu najbliższych dni zostanie ogłoszony nabór na rok 2017 wraz z wykazem zadań możliwych do sfinansowania z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym w parkach narodowych w 2017 roku.
 

Materiały do pobrania