Komunikaty Komunikaty

Komunikat 11/2016 - W sprawie sposobu obliczenia wysokości zaliczki.

W sprawie sposobu obliczenia wysokości zaliczki.

Ze względu na liczne pytania ze strony parków narodowych, związane z obawą o zachowanie płynności finansowej w wyniku realizacji projektów, wyjaśniamy, iż do wyliczenia wysokości zaliczki przyjmuje się 3 pierwsze miesiące po podpisaniu umowy.

Dodatkowo informujemy, iż po podpisaniu umowy o dofinansowanie istnieje możliwość bezzwłocznego złożenia przez parki narodowe sprawozdania za pierwsze półrocze 2016 r. (I i II kwartał 2016 r.) do siedziby CKPŚ.

Informujemy również, iż wszystkie umowy o dofinansowanie zostały przekazane przez CKPŚ do obiegu prawno-finansowego w DGLP celem ostatecznego podpisania przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.