Komunikaty Komunikaty

Komunikat 1/2018 W SPRAWIE PODPISANIA PRZEZ DYREKTORA GENERALNEGO LP ZARZĄDZENIA NR 3

Dyrektor Generalny podpisał Zarządzenie nr 3 w sprawie finansowania ze środków związanych z funduszem leśnym niektórych działań w parkach narodowych.

17 stycznia 2018 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podpisał nowe Zarządzenie nr 3 w sprawie finansowania ze środków związanych z funduszem leśnym niektórych działań w parkach narodowych. W dniu podpisania Zarządzenia nr 3 moc traci Zarządzenie nr 5 z 10 lutego 2017 r.