Komunikaty Komunikaty

Informacja nt. oceny wniosków parków narodowych

Uprzejmie informujemy, że – z uwagi na liczbę złożonych wniosków oraz udział ekspertów zewnętrznych w zakresie oceny priorytetowości działań – zakończenie oceny wniosków nie nastąpi wcześniej niż w czerwcu 2017 r.