Komunikaty Komunikaty

Komunikat 20/2017 Szkolenie w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

Komunikat 20/2017 Szkolenie w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

19 września br. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbyło się szkolenie dla przedstawicieli parków narodowych na temat rozliczenia umów o dofinansowanie z funduszu leśnego.
KOMUNIKAT 19/2017 W SPRAWIE ZMIANY BRZMIENIA § 7 ust. 4 WZORU UMOWY O DOFINANSOWANIE

KOMUNIKAT 19/2017 W SPRAWIE ZMIANY BRZMIENIA § 7 ust. 4 WZORU UMOWY O DOFINANSOWANIE

Informujemy, że we wzorze umowy o dofinansowanie została wprowadzona zmiana w §7 ust. 4. Zmiana polega na korekcie daty, do której najpóźniej park narodowy może złożyć wniosek z prośbą o wydłużenie terminu przyjęcia do druku wyników prac badawczych.
KOMUNIKAT 18/2017 W SPRAWIE DECYZJI NR 207 DYREKTORA GENERALNEGO LP

KOMUNIKAT 18/2017 W SPRAWIE DECYZJI NR 207 DYREKTORA GENERALNEGO LP

W dniu 28.07.2017 r. została podpisana decyzja nr 207 zmieniająca decyzję nr 188 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie zatwierdzenia pakietu działań do objęcia finansowaniem, z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym, w parkach narodowych w 2017 roku.
KOMUNIKAT 17/2017 W SPRAWIE AKTUALIZACJI TREŚCI WZORU ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO UMOWY

KOMUNIKAT 17/2017 W SPRAWIE AKTUALIZACJI TREŚCI WZORU ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO UMOWY

Informujemy, iż został zaktualizowany wzór załącznika nr 3 dotyczącego trwałości projektu.
KOMUNIKAT 16/2017 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PAKIETU DZIAŁAŃ DO OBJĘCIA FINANSOWANIEM

KOMUNIKAT 16/2017 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PAKIETU DZIAŁAŃ DO OBJĘCIA FINANSOWANIEM

Informujemy, iż w dniu 13.07.2017r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydał Decyzję nr 188 w zakresie zatwierdzenia pakietu działań do objęcia finansowaniem ze środków związanych z funduszem leśnym w parkach narodowych w 2017 roku. Minister Środowiska nie wniósł uwag do ww. pakietu działań i propozycji podziału alokacji.
KOMUNIKAT 15/2017 W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW

KOMUNIKAT 15/2017 W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA NABORU WNIOSKÓW

Parki narodowe złożyły wnioski o dofinansowanie na 2017 r.
Komunikat 14/2017 w sprawie spotkań konsultacyjnych z parkami narodowymi

Komunikat 14/2017 w sprawie spotkań konsultacyjnych z parkami narodowymi

Zakończyła się seria spotkań z parkami narodowymi w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie ze środków związanych z funduszem leśnym.
Komunikat 13/2017 w sprawie spotkania w DGLP

Komunikat 13/2017 w sprawie spotkania w DGLP

W DGLP odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków.
Komunikat 12/2017 - W sprawie podpisania przed Dyrektora Generalnego Zarządzenia nr 5

Komunikat 12/2017 - W sprawie podpisania przed Dyrektora Generalnego Zarządzenia nr 5

Dyrektor Generalny podpisał Zarządzenie nr 5 w sprawie finansowania ze środków związanych z funduszem leśnym niektórych działań w parkach narodowych.
Komunikat 11/2016 - W sprawie sposobu obliczenia wysokości zaliczki.

Komunikat 11/2016 - W sprawie sposobu obliczenia wysokości zaliczki.

W sprawie sposobu obliczenia wysokości zaliczki.
Komunikat 10/2016 - W sprawie podpisania decyzji nr 459 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Komunikat 10/2016 - W sprawie podpisania decyzji nr 459 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Podpisano decyzję nr 459 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie zatwierdzenia pakietu działań do objęcia finansowaniem z wykorzystaniem środków związanych z funduszem leśnym, w parkach narodowych w 2016 roku.
Komunikat 9/2016 - W sprawie akceptacji przez Ministerstwo Środowiska pakietu działań objętych finansowaniem z funduszu leśnego.

Komunikat 9/2016 - W sprawie akceptacji przez Ministerstwo Środowiska pakietu działań objętych finansowaniem z funduszu leśnego.

Ministerstwo Środowiska zaakceptowało pakiet działań objętych finansowaniem z funduszu leśnego.
Komunikat nr 7/2016 - W sprawie spotkania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z reprezentantami rad naukowych parków narodowych.

Komunikat nr 7/2016 - W sprawie spotkania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z reprezentantami rad naukowych parków narodowych.

Odbyło się spotkanie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z reprezentantami rad naukowych parków narodowych.
Komunikat nr 5/2016 - W sprawie spotkania w siedzibie DGLP przedstawicieli DGLP oraz CKPŚ

Komunikat nr 5/2016 - W sprawie spotkania w siedzibie DGLP przedstawicieli DGLP oraz CKPŚ

Odbyło się spotkanie w siedzibie DGLP przedstawicieli DGLP oraz CKPŚ z reprezentantami parków narodowych, przygotowującymi wnioski o dofinansowanie.
Komunikat nr 4/2016 - W sprawie szkolenia warsztatowego dla przedstawicieli parków narodowych.

Komunikat nr 4/2016 - W sprawie szkolenia warsztatowego dla przedstawicieli parków narodowych.

Termin spotkań szkoleniowych z przedstawicielami parków narodowych.
Komunikat nr 2/2016 - W sprawie uruchomienia systemu obsługi wniosków dotyczących finansowania niektórych działań w parkach narodowych ze środków funduszu leśnego.

Komunikat nr 2/2016 - W sprawie uruchomienia systemu obsługi wniosków dotyczących finansowania niektórych działań w parkach narodowych ze środków funduszu leśnego.

Uruchomiono system obsługi wniosków dotyczących finansowania niektórych działań w parkach narodowych ze środków funduszu leśnego.
— Pozycji na stronie: 20
Wyświetlanie 1 - 20 z 21 rezultatów.