Wydawca treści Wydawca treści

Perspektywa finansowa 2014-2020

W związku z zatwierdzaniem kolejnych programów EWT na lata 2014-2020 zapraszamy do zapoznania się z zasadami działania:

  • programów transgranicznych (Polska-Słowacja, Czechy-Polska, Polska-Saksonia,  Brandenburgia-Polska, Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska, Południowy Bałtyk, Litwa-Polska),
  • programów transnarodowych (Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa   Środkowa),
  • programu międzyregionalnego (Interreg Europa)

Poniżej znajduje się link do nowego serwisu, zawierającego najbardziej aktualne informacje  dotyczące programów EWT: dokumenty programowe, terminy ogłaszanych konkursów oraz bieżące wiadomości: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o programach/


Sposób aplikowania o środki

Jednostki Lasów Państwowych mogą pełnić rolę beneficjentów (w tym również liderów projektów) dla obu programów transnarodowych: Region Morza Bałtyckiego oraz Europa Środkowa.

W przypadku tych programów procedura naboru jest dwustopniowa. W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wnioskodawcy składają propozycje koncepcji projektów (tzw. Concept notes), a następnie, po pozytywnej ocenie, dla wybranych koncepcji przygotowują kompletną aplikację konkursową.

W lutym 2015 r. zakończył się pierwszy nabór koncepcji projektów dla Programu Region Morza Bałtyckiego. Kolejny nabór koncepcji jest planowany na przełomie 2015 i 2016 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie Programu.

W przypadku programu Europa Środkowa nabór koncepcji (1. etap konkursu) rozpoczął się 12 lutego i trwał do 13 kwietnia 2015 r. Więcej na ten temat - na stronie www.interreg-central.eu.

Wkrótce planowane jest również ogłoszenie naborów dla programów transgranicznych, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować.

Uwaga! Warunkiem złożenia wniosków o dofinansowanie, a następnie realizowania projektów EWT jest wcześniejsze nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi. Ich liczba i umiejscowienie geograficzne są różne i zależą od warunków określonych dla danego programu.