Wydawca treści Wydawca treści

EWT w Polsce 2007-2013

ETW W POLSCE 2007-2013 - ZESTAWIENIE PROGRAMÓW

Mapa programów EWT oraz EISP, w których uczestniczy Polska w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 (kliknij, aby powiększyć).

 

PROGRAMY EWT (oraz EISP) DLA POLSKI W LATACH 2007-2013 (programy tez pewnymi modyfikacjami- będą kontynuowane w perspektywie 2014-2020):

 

EWT: współpraca trangraniczna (7 programów):

 

1. Polska (Województwo Zachodniopomorskie) - Niemcy (Meklenburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia) (potocznie nazywany INTERREG IV A)

Szczegółowa strona programu oraz aktualne informacje:

www.interreg4a.info

Ogólne informacje o programie:

www.interreg.gov.pl

 

2. Polska (Województwo Lubuskie) – Niemcy (Brandendurgia)

Szczegółowa strona programu oraz aktualne informacje:

www.plbb.eu

Ogólne informacje o programie:

www.interreg.gov.pl

Aktualności

Do 30 września 2013 trwa nabór wniosków! Ogłoszenie o naborze:

www.pl.plbb.eu

 

3. Polska (Województwa Lubuskie i Dolnośląskie) – Niemcy (Saksonia)

Szczegółowa strona programu oraz aktualne informacje:

www.sn-pl.eu

Ogólne informacje o programie:

www.interreg.gov.pl

 

4. Polska – Czechy

Szczegółowa strona programu oraz aktualne informacje:

www.cz-pl.eu

Ogólne informacje o programie:

www.interreg.gov.pl

 

5. Polska – Słowacja

Szczegółowa strona programu oraz aktualne informacje:

www.plsk.eu

Ogólne informacje o programie:

www.interreg.gov.pl

 

6. Polska - Litwa

Szczegółowa strona programu oraz aktualne informacje:

www.lietuva-polska.eu

Ogólne informacje o programie:

www.interreg.gov.pl

 

7. Południowy Bałtyk: Polska – Szwecja – Dania – Litwa – Niemcy

Szczegółowa strona programu oraz aktualne informacje:

www.southbaltic.eu

Ogólne informacje o programie:

www.interreg.gov.pl

 

EISP - Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa

( 2 programy)

 

1. Polska - Białoruś - Ukraina

Szczegółowa strona programu oraz aktualne informacje:

www.pl-by-ua.eu

Ogólne informacje o programie:

www.interreg.gov.pl

 

2. Litwa - Polska - Rosja (Obwód Kaliningradzki)

Szczegółowa strona programu oraz aktualne informacje:

www.lt-pl-ru.eu

Ogólne informacje o programie:

www.interreg.gov.pl

 

EWT - Współpraca transnarodowa (2 programy)

 

1. Region Morza Bałtyckiego

Polska, Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy (wybrane regiony), Szwecja oraz 3 państwa spoza Unii Europejskiej: Białoruś (wybrane regiony), Norwegia i Rosja (wybrane regiony)

Szczegółowa strona programu oraz aktualne informacje:

www.eu.baltic.net

Ogólne informacje o programie:

www.interreg.gov.pl

 

2. Europa Środkowa

Polska, Austria, Czechy, Niemcy (wybrane regiony), Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy (wybrane regiony), Ukraina (wybrane regiony)

Szczegółowa strona programu oraz aktualne informacje:

www.europasrodkowa.gov.pl

Ogólne informacje o programie:

www.interreg.gov.pl

 

EWT – Współpraca międzynarodowa (1 program)

 

1. INTERREG IV C

27 państw członkowskich UE oraz Norwegia i Szwajcaria

Szczegółowa strona programu oraz aktualne informacje:

www.interreg4c.net

Ogólne informacje o programie:

www.interreg.gov.pl

www.interreg.go

 

PODSTAWOWE ZASADY WDRAŻANIA PROJEKTÓW EWT I EISP

W projektach współpracy transgranicznej i transnarodowej muszą uczestniczyć partnerzy z co najmniej dwóch krajów, w tym z co najmniej jednego kraju członkowskiego UE. W projekcie współpracy międzyregionalnej (INTERREG IV C) muszą uczestniczyć beneficjenci z co najmniej trzech regionów w trzech krajach członkowskich UE lub trzech regionów, z których co najmniej dwa ulokowane są w krajach członkowskich UE (w przypadku projektów z udziałem beneficjenta z kraju spoza UE).

Współpraca w ramach projektu EWT może mieć następujące formy:

  • wspólne przygotowanie projektu (zaangażowanie wszystkich partnerów w przygotowanie propozycji projektowej, wspólne planowanie działań),
  • wspólna realizacja (podział ról pomiędzy partnerami, wykonywanie komplementarnych działań),
  • wspólny personel zatrudniony do realizacji projektu (wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych komponentów projektu oraz wszystkich partnerów, wyznaczenie wspólnego koordynatora),
  •  wspólne finansowanie (wspólny budżet projektu, podział budżetu na poszczególnych partnerów, odpowiadających przewidzianym dla nich działaniom, realizowanym na rzecz wszystkich uczestników projektu).

Partnerzy realizujący projekt współpracy transgranicznej lub transnarodowej muszą uwzględnić co najmniej dwie spośród wyżej wymienionych form współpracy, natomiast projekt współpracy międzyregionalnej (INTERREG IV C) powinien obejmować wszystkie cztery formy.