Wydawca treści Wydawca treści

EWT w LP 2007-2013: konferencja CKPŚ - prezentacje i baza linków do projektów

27 czerwca 2013 r. w Jedlni Letnisku odbyła się konferencja "Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – doświadczenia i perspektywy".

 

W ramach podsumowania konferencji Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych przygotowało broszurę pt. "Połączeni zieloną Współpracą" (pobierz PDF).

 

Celem spotkania była m.in.: prezentacja najlepszych projektów zrealizowanych w ramach Programów EWT, wymiana doświadczeń, nawiązanie współpracy pomiędzy przedstawicielami jednostek realizujących projekty, a także promocja tej formy dofinansowania wśród rdLP i nadleśnictw. Referaty wygłosili przedstawiciele: Generalnej Dyrekcji Lasów Republiki Słowackiej, rdLP w Gdańsku, Katowicach, Krośnie, Olsztynie, Szczecinie, a także Nadleśnictw Wymiarki i Świeradów.

Było to pierwsze w skali LP spotkanie poświęcone wyłącznie zagadnieniu pozyskiwania środków w ramach współpracy międzynarodowej. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych planuje wydanie materiałów pokonferencyjnych prezentujących dobre praktyki w tym zakresie, a także promocję, koordynację i monitoring przedsięwzięć  podejmowanych w ramach programów EWT w okresie nowej perspektywy finansowej 2014-20.

 

Poniżej do ściągnięcia prezentacje wygłoszone w trakcie konferencji:

1. Program konferencji oraz informacje ogólne

Pobierz PDF

2. Czy PGL LP potrzebują współpracy międzynarodowej? Rozważania na przykładzie projektu Hardwoods Are Good – Jerzy Fijas - RDLP w Gdańsku

Pobierz PDF

3. Współpraca transgraniczna pomiędzy Generalną Dyrekcją Lasów Słowackiej Republiki i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach w latach 2007-2013 - Jozef Zatlukal (Generalna Dyrekcja Lasów Słowackiej Republiki) / Krzysztof Lysik - RDLP w Katowicach

Pobierz PDF nr 1

Pobierz PDF nr 2

Pobierz PDF nr 3

Pobierz PDF nr 4

4. Projekt Baltic Landscape: doświadczenia z realizacji projektów współfinansowanych z EFRR – Patryk Kaczyński - RDLP Olsztyn

Pobierz PDF

5. Międzynarodowa leśna ścieżka dydaktyczna Udava-Solinka – Witold Ropa - RDLP Krosno

Pobierz PDF

6. Utworzenie centrum spotkań leśników polskich i niemieckich w Wymiarkach – Edward Koszałka – Nadleśnictwo Wymiarki

Pobierz PDF nr 1

Pobierz PDF nr 2

7. Czesko-polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich – Wiesław Krzewina – Nadleśnictwo Świeradów

Pobierz PDF nr 1

Pobierz PDF nr 2

Pobierz PDF nr 3

8. Projekt "Ocena biomasy drzewnej w lasach obszaru wsparcia Pomerania" oraz Program EWT Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia, Zachodniopomorskie – Tomasz Zarakowski - RDLP Szczecin

Pobierz PDF

 

Baza linków do projektów zrealizowanych lub realizowanych w LP w perspektywie 2007-2013

1. RDLP Gdańsk, program: Południowy Bałtyk 2007-2013, tytuł projektu: Hardwoods are good

Więcej informacji: www.gdansk.lasy.gov.pl

2. RDLP Katowice, program: Polska – Słowacja 2007-2013, tytuł projektu: Rewitalizacja beskidzkich lasów na polsko - słowackim pograniczu, w celu poprawy ich społecznych, ekologicznych i przeciwpowodziowych funkcji

Więcej informacji: www.katowice.lasy.gov.pl

3. RDLP Poznań, RDLP Olsztyn, program: Region Morza Bałtyckiego 2007-2013, tytuł projektu: Bałtycki Krajobraz - innowacyjne podejście do zrównoważonych krajobrazów leśnych

Więcej informacji:

www.poznan.lasy.gov.pl

www.olsztyn.lasy.gov.pl

4. Nadleśnictwo Cisna, program: Polska – Słowacja 2007-2013, projekt: Międzynarodowa leśna ścieżka dydaktyczna Udava-Solinka

Więcej informacji: www.cisna.krosno.lasy.gov.pl

5. Nadleśnictwo Wymiarki, program: Polska – Saksonia 2007-2013, tytuł projektu:  Utworzenie centrum spotkań leśników polskich i niemieckich w Wymiarkach

Więcej informacji: www.zielonagora.lasy.gov.pl

6. Nadleśnictwo Lipinki, program: Polska – Saksonia 2007-2013, tytuł projektu: Wspólna marka Geopark Łuk Mużakowa drogą do UNESCO

Więcej informacji: www.zielonagora.lasy.gov.pl

7.  Nadleśnictwo Przytok, program: Polska – Saksonia 2007-2013, tytuł projektu: Polsko-niemieckie spotkania leśne

Więcej informacji: www.zielonagora.lasy.gov.pl

8. Nadleśnictwo Świeradów, program: Polska – Czechy 2007-2013,  tytuł projektu: Czesko-polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich

Więcej informacji: www.singltrekpodsmrkem.eu

9.  RDLP Szczecin, Nadleśnictwo Drawno, program: Polska - Meklenburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia (INTERREG IVA), tytuł projektu: Opracowanie transgranicznego systemu wspomagania procesów decyzyjnych dla zdalnej i modelowej oceny biomasy drzewnej w lasach obszaru wsparcia Pomerania

Więcej informacji: www.up.poznan.p