Web Content Display Web Content Display

Headquarters Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
(22) 318 70 22, (22) 318 70 82
(22) 318 70 98

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 Warszawa

Godziny pracy sekretariatu  800-1600

NIP 7010041263

REGON 140-738-585

Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
22 318 70 22
Zastępca Dyrektora ds. Projektów Lasów Państwowych
Beata Grabska
22 318 70 82
Zastępca Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej
Karolina Paulewicz-Bazała
22 318 70 54

Pion Dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Aneta Ryniewicz-Gromek
Główny Księgowy, Kierownik Działu Księgowości i Kadr
Phone number: 22 318 70 66
Michał Kaczorek
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Phone number: 22 318 70 95
Anna Krasoń
Kierownik Działu Informacji i Promocji
Phone number: 22 318 70 23
Krzysztof Rychlik
Kierownik Działu Planowania
Phone number: 22 318 70 87
Przemysław Kostrzewski
Kierownik Działu Logistyki
Phone number: 22 318 70 57
Marcin Wilk
Stanowisko ds. Informatyki
Phone number: 22 318 70 34
Anna Majda
Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Phone number: 22 318 70 46
Delfina Mulawa, Anna Bogusz
Radcy Prawni
Phone number: 22 318 70 48

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Projektów LP

Alicja Jabłońska
p.o. Kierownik Zespołu Projektu Małej Retencji Górskiej
Phone number: 22 318 70 31
Marta Petrynik
Kierownik Zespołu Projektu Małej Retencji Nizinnej
Phone number: 22 113 35 67
Iwona Barszcz
Kierownik Zespołu Projektu Przeciwpożarowego
Phone number: 22 11 33 554
Aneta Rychlicka
Kierownik Zespołu Projektu Ochrony Przyrody
Phone number: 22 318 70 53
Joanna Giża
Kierownik Zespołu Finansowego Projektów LP
Phone number: 22 318 70 39
Jarosław Kowalczyk, Małgorzata Patalong
Stanowisko ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
Phone number: 22 113 35 63
Szymon Radosz
Stanowisko ds. Trwałości Projektów
Phone number: 22 318 70 60

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej

Magdalena Hutkowska-Gąsior
Kierownik Działu Wdrażania
Phone number: 22 318 70 67
Ewa Dudek
Kierownik Działu Kontroli
Phone number: 22 318 70 73
Małgorzata Kozłowska
Kierownik Działu Finansowego
Phone number: 22 318 70 44
Bożena Wojtyra
Stanowisko ds. Pomocy Technicznej
Phone number: 22 318 70 37