Asset Publisher

Materiały do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjno-promocyjnymi, które zostały przygotowane w związku z organizowanymi przez CKPŚ konferencjami. Zachęcamy również do ich wykorzystywania w celach promowania projektów małej retencji górskiej i nizinnej.

 

Materiały z konferencji "Więcej wody dla przyrody - retencja w Lasach Państwowych", która odbyła się 23 czerwca 2015 r. w Warszawie.

1. Prezentacja "Mała retencja w Lasach Państwowych"

2. Prezentacja "Od powodzi do retencji"

3. Mała retencja górska - diaporama

4. Mała retencja nizinna - diaporama

 

Materiały z konferencji "Dla ludzi, dla przyrody - rekultywacja w Lasach Państwowych", która odbyła się 16 września 2015 r. w Warszawie.

1. Prezentacja "Dla ludzi, dla przyrody - rekultywacja w Lasach Państwowych"

2. Rekultywacja w Lasach Państwowych - diaporama

3. Rekultywacja w Lasach Państwowych - film

 

Materiały z konferencji "Szlakiem naturalnych zmian - fundusze europejskie na ochronę przyrody", która odbyła się 7 października 2015 r. w Warszawie.

1. Prezentacja "Szlakiem naturalnych zmian - fundusze europejskie na ochronę przyrody" - podsumowanie projektów wdrażanych w ramach V osi priorytetowej POIiŚ 2007-2013

2. Prezentacja "Fundusze europejskie na ochronę przyrody w ramach perspektywy 2014-2020 - wdrażane przez CKPŚ"

3. Szlakiem naturalnych zmian - diaporama

4. Szlakiem naturalnych zmian - film