Asset Publisher

Ochrona gatunków

Celem ochrony gatunków jest zachowanie roślin, zwierząt i grzybów przed wyginięciem w Polsce. Dlatego też chroni się miejsca ich występowania oraz samą populację przed np. drapieżnikami, chorobami, negatywnymi działaniami człowieka itp. Prowadzi się także działania, które zwiększają zróżnicowanie genetyczne populacji.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPS) wspiera projekty, które:

• pomagają chronić gatunki w ich naturalnym środowisku (in-situ),

• chronią gatunki poza naturalnym miejscem ich występowania, ale w miejscach gdzie mogą żyć samodzielnie (ex-situ),

• zmniejszają presję na zagrożone gatunki np. poprzez mądre zarządzanie ruchem turystycznym.

W 2016 roku CKPŚ podpisało już umowy m.in. z organizacjami pozarządowymi lub parkami narodowymi na dofinansowanie projektów służących np. ochronie błotniaka łąkowego, kulika wielkiego czy też nietoperzy w Kampinoskim Parku Narodowym.

Projekty finansowane są z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami.