Asset Publisher

Fundusze na ochronę przyrody

Jeżeli interesuje cię ochrona środowiska i szukasz wsparcia finansowego dla swojego projektu, zapoznaj się z naszą propozycją. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych prowadzi konkursy, w których można otrzymać dofinansowanie na ochronę gatunków, siedlisk lub tworzenie korytarzy ekologicznych.

O fundusze na takie projekty mogą starać się między innymi samorządy, jednostki administracji państwowej, organizacje ekologiczne lub jednostki naukowe. Na naszych stronach regularnie ogłaszane są konkursy, w opisach których znajdziesz szczegółowe informacje, na co można dostać wsparcie.

Z puli środków na lata 2014-2020 będziemy wspierać m.in. projekty służące poprawie korytarzy ekologicznych w dolinie Wisły, ochronie zagrożonych ptaków błotnych czy też ochronie ptaków i ssaków morskich nad Bałtykiem.