Asset Publisher Asset Publisher

Lista rankingowa dla konkursu 2.4.2/1/2016 została zatwierdzona

Ministerstwo Środowiska zaakceptowało listę rankingową projektów złożonych w ramach konkursu 2.4.2/1/2016 dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Zatwierdzone projekty dotyczą podtypu 2.4.2a Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mającym znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu.

Listę można pobrać z poniższego załącznika. 


Web Content Display Web Content Display