Asset Publisher Asset Publisher

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie na 2017 rok

HARMONOGRAM NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA 2017 ROK

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie na 2017 rok POIiŚ

w ramach II osi priorytetowej:
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
(działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna)

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Planowany termin ogłoszenia konkursu

Planowany termin rozpoczęcia naboru

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów

1.a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

marzec 2017

kwiecień 2017

75 mln zł

2.a Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu

luty 2017

marzec 2017

34 mln zł

 


Web Content Display Web Content Display