O nas

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) jest zakładem Lasów Państwowych o zasięgu krajowym, powołanym przez Dyrektora Generalnego LP, w celu inicjowania, koordynacji i zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków unijnych i funduszu leśnego w jednostkach PGL LP.

Dla mediów

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz współpracy w zakresie promocji tematyki ochrony środowiska w Lasach Państwowych.

Do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjno-promocyjnymi, które zostały przygotowane w związku z organizowanymi przez CKPŚ konferencjami. Zachęcamy również do ich wykorzystywania w celach promowania projektów małej retencji górskiej i nizinnej.