Asset Publisher Asset Publisher

Zatwierdzona lista rankingowa dla konkursu 2.4.1/1/2015

Zatwierdzona lista rankingowa dla konkursu 2.4.1/1/2015

Zatwierdzona lista rankingowa dla konkursu 2.4.1/1/2015
Akceptacja dla projektów z konkursu nr 2.4.1/1/2015

Akceptacja dla projektów z konkursu nr 2.4.1/1/2015

Instytucja Pośrednicząca POIiŚ 2014-2020 w sektorze środowiska zaakceptowała I część Listy projektów ocenionych w ramach konkursu nr 2.4.1/1/2015.