Kontakt

Siedziba Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

(22) 318 70 22, (22) 318 70 82

(22) 318 70 98

centrum@ckps.lasy.gov.pl

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
02-362 Warszawa

Godziny pracy sekretariatu  730-1630

Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Magdalena Bukowska

22 318 70 22

email

Zastępca Dyrektora ds. Projektów Lasów Państwowych

Beata Grabska

22 318 70 82

email

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju

Marcin Gołębiowski

22 318 70 82

email

Zastępca Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej

Anna Miodek

22 318 70 82

email

Pion Dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Projektów LP

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju

Pion Zastępcy Dyrektora ds. Instytucji Wdrażającej