Asset Publisher Asset Publisher

Otwarcie nowej lecznicy dla dzikich ptaków w Bukwałdzie

Od sierpnia pacjenci ośrodka rehabilitacji ptaków wracają do zdrowia w znacznie lepszych warunkach. Dzięki środkom unijnym Fundacja Albatros wybudowała i doposażyła nowy budynek lecznicy dla skrzydlatych podopiecznych. Uroczyste otwarcie odbyło się w ubiegłym tygodniu.

Fundacja Albatros zajmuje się prowadzeniem Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie od 2011 r. Przyjmuje on rocznie kilkuset pacjentów głównie z terenu Warmii i Mazur. Ośrodek podzielony jest na strefę rehabilitacyjną (lecznica, woliery, ambulatorium, budynek gospodarczy) i edukacyjną, tzw. Ptasią Akademię, w której odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży (m.in. znajduje się tu wybieg dla ptaków oraz zaplecze do terenowych działań edukacyjnych).

Przed inwestycją będąca sercem ośrodka lecznica mieściła się w starym obiekcie, który był słabo dostosowany do potrzeb pacjentów. Doskwierał zwłaszcza brak wyraźnego podziału placówki na część ambulatoryjną, zabiegową i pooperacyjną. W ośrodku brakowało też podstawowego sprzętu, niezbędnego do diagnostyki, np. RTG czy aparatury do anestezji. Jeśli podopiecznym ORPD nie można było udzielić fachowej pomocy na miejscu, musieli być oni nierzadko przewożeni do innych lecznic na terenie Warmii i Mazur. Transport oraz wydłużony czas oczekiwania na konieczny zabieg nie sprzyjały ich szybkiemu powrotowi do zdrowia.   

Nowy budynek dosłownie przeniósł standard opieki nad chorymi i rannymi ptakami w XXI wiek. Miejsce przyjmowania pacjentów oddzielono od sali operacyjnej oraz izolatki, wyznaczono też pomieszczenie socjalno-biurowe dla obsługi lecznicy. Ośrodek wzbogacił się także o potrzebny sprzęt m.in. aparat rentgenowski, stół operacyjny, trzy cieplarki dla piskląt, aparat do narkozy wziewnej i narzędzia do chirurgii ortopedycznej.

Zmiany zaszły też w bezpośrednim otoczeniu lecznicy: wybudowano trzy nowe woliery zewnętrzne, separujące poszczególne gatunki ptaków, o większej powierzchni użytkowej i lepiej zabezpieczone przed drapieżnikami. Z kolei ptaki wodne doczekały się wreszcie bardzo potrzebnego, własnego basenu do rehabilitacji.

Nowe obiekty powstały w ramach realizowanego przez Fundację projektu „Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach” dofinansowanego z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko. Pozyskane fundusze pozwoliły też na zaangażowanie dodatkowych osób (pielęgniarzy) do opieki nad ptakami, szczególnie w sezonie letnim, kiedy ośrodek przyjmuje najwięcej pacjentów. Co więcej pomysłodawcy projektu przewidzieli wsparcie innych podobnych placówek, na przykład poprzez zakup sprzętu, pomoc merytoryczną czy zapewnienie dodatkowej obsługi weterynaryjnej.

Na terenie Warmii i Mazur funkcjonuje obecnie (oprócz ORPD w Bukwałdzie) siedem ośrodków rehabilitacji zwierząt. Ich potencjał i możliwości udzielania pomocy są różne, ale statystyki pokazują, że Bukwałd przyjmuje rocznie więcej pacjentów niż wszystkie pozostałe łącznie: ok. 500 dzikich ptaków każdego roku. Wynika to nie tylko z faktu, że ośrodek dysponuje bardziej rozbudowaną infrastrukturą: przede wszystkim może on polegać na ciągłej opiece lekarsko-weterynaryjnej. Placówka zatrudnia obecnie na stałe trzy osoby, które pacjentami zajmują się nierzadko całą dobę. Szczególnej opieki wymagają np. pisklęta jerzyków, które trzeba karmić nawet co dwie godziny.

Dlatego bardziej skomplikowane przypadki, wymagające długotrwałej intensywnej terapii lub trudnych zabiegów, trafiają często z tych lecznic właśnie do Bukwałdu. Za sprawą zainicjowanej przez Fundację Albatros współpracy pomiędzy ośrodkami rehabilitacji zwierząt (projekt SYMBIOSIS) placówki z terenu Warmii i Mazur utrzymują obecnie stały kontakt i współdziałają w przyjmowaniu oraz leczeniu pacjentów.

Zdjęcia pochodzą ze strony www.falbatros.pl oraz profilu Fundacji na Instagramie.