Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie w Międzyzdrojach

Trzecie z pięciu szkoleń, organizowanych w tym roku przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ), zgromadziło liczną grupę przedstawicieli organizacji pozarządowych, parków narodowych, nadleśnictw i instytucji naukowych - Beneficjentów V priorytetu POIiŚ. Temat spotkania - „Dobre praktyki w realizacji projektów przyrodniczych” - nawiązywał do zagadnień zgłoszonych w trakcie realizacji projektów przez Beneficjentów.

Uczestników powitały Aleksandra Wosztyl, Zastępca Dyrektora CKPŚ oraz Arleta Siarkiewicz-Hoszowska, Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego. Następnie pracownicy centrum rozpoczęli cześć teoretyczną szkolenia, w czasie której omówiono zagadnienia dotyczące kontroli na miejscu na zakończenie projektów oraz zaprezentowano przykłady dobrych i złych praktyk przy ich realizacji. Najciekawszym i najbardziej oczekiwanym elementem wykładów była prezentacja przygotowana przez przedstawicieli Wolińskiego Parku Narodowego. Zgromadzeni dowiedzieli się m.in. w jaki sposób skutecznie realizować projekty oraz na jakie potencjalne zagrożenia warto zwrócić uwagę.

Po części teoretycznej uczestnicy udali się na wizytę studyjną w miejsca realizacji projektów Wolińskiego Parku Narodowego. W rolę przewodników skutecznie wcielili się pracownicy parku, którzy w czasie wycieczki opowiedzieli zebranym o realizacjach oraz podzielili się głęboką wiedzą na temat występującej tutaj fauny i flory. Uczestnikom zaprezentowano m.in. wybudowane schody na Kawczą Górę, przystań jachtową oraz piękną panoramę z punku widokowego „Zielonka" na wsteczną deltę Świny.

Przedmiotem wykładów zaplanowanych na drugi dzień szkolenia były rozliczenia finansowe, a w szczególności zaliczki, korekty finansowe, dokumentacja wniosków o płatność, rozliczenie płatności, zasady księgowania dokumentów. Drugą turę doświadczeń z realizacji projektów przedstawili Beneficjenci z Nadleśnictw Bogdaniec, Kłodawa i Międzyzdroje oraz Ośrodka Kultury w Mirosławcu, Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego i Gminy Dobiegniew.

Szkolenia dla beneficjentów są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.