Asset Publisher Asset Publisher

SZKOLENIE NA ZAKOŃCZENIE PROJEKTÓW Z V PRIORYTETU POIiŚ

6 listopada 2014 r. w Warszawie odbyło się szkolenie dla beneficjentów V Priorytetu POIiŚ wdrażanego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) pt. „Zawiłości zamówień publicznych, obowiązki po zakończeniu projektu oraz dobre praktyki”. Było to już ostatnie z cyklu czterech szkoleń zorganizowanych w tym roku przez CKPŚ złożone z trzech bloków tematycznych, w którym uczestniczyło blisko 50 osób.

Pierwszą część stanowiła prezentacja dotycząca zagadnień zamówień publicznych – w tym zamówień pod- i ponadprogowych, przygotowania dokumentacji przetargowych i zapytań ofertowych prowadzonych na podstawie Kc, a także użyteczne wskazówki odnoszące się do specyfiki projektów realizowanych w ramach V Priorytetu POIiŚ, zwłaszcza rekomendacje Instytucji Zarządzających i Pośredniczących. Prezentacja uwzględniała również elementy warsztatowe pozwalające uczestnikom na przedyskutowanie i zastosowanie rozwiązań najtrudniejszych problemów z zakresu Pzp w praktyce. Wystąpienie zostało w całości przygotowane przez Zespół Zamówień Publicznych w CKPŚ.  

W drugiej części spotkania głos zabrali również przedstawiciele beneficjentów projektów implementowanych w V Priorytecie, m.in. Kampinoskiego Parku Narodowego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Koordynatorzy projektów podzielili się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami z realizacji przedsięwzięć wdrażanych przez swoje instytucje, opowiedzieli o dobrych praktykach stosowanych w projektach przyrodniczych, a także o ich rezultatach.

Szkolenie zakończyło się podsumowaniem wdrażania V Priorytetu POIiŚ przygotowanym przez Zespół odpowiedzialny zań w CKPŚ: zaprezentowano między innymi stan wykorzystania budżetu czy też liczby dotyczące zawartych umów i beneficjentów. Dodatkowo uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznać się z obowiązkami związanymi z zamykaniem projektów – przede wszystkim rodzajami dokumentów wymaganymi do rozliczenia końcowego oraz zasadami, których powinni przestrzegać już po ich zakończeniu w zakresie osiągnięcia i utrzymania wskaźników, ewaluacji czy też archiwizacji danych. 

Szkolenie współfinansowane było przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.