Asset Publisher Asset Publisher

Sokoły wracają do lasu

Przedstawiciele Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych wzięli udział w reintrodukcji siedemnastu młodych sokołów wędrownych. Zabieg tzw. wsiedlania przeprowadzono na terenie Leśnictwa Kukawy - Nadleśnictwo Włocławek.

Trwająca kilka godzin akcja, poprowadzona przez przedstawicieli Stowarzyszenia Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokól", objęła obrączkowanie siedemnastu 5-tygodniowych piskląt oraz ich wsiedlanie metodą oblotu do wcześniej przygotowanego sztucznego gniazda (miniwolierki). W ramach zadania każdy z młodych osobników otrzymał dwie obrączki - czarną obrączkę alfa-numeryczną (obrączka obserwacyjna, która odczytywana jest za pomocą lunety podczas obserwacji ptaków siedzących) oraz zieloną obrączkę ornitologiczną (kolor oznacza, że sokoły są urodzone lub wypuszczane w lesie). W trakcie obrączkowania odnotowano ważne informacje obserwacyjne: datę, miejsce wsiedlania, wiek i płeć ptaka. Weryfikacja tych danych przy następnym schwytaniu, zaobserwowaniu lub w przypadku znalezienia martwego osobnika pomoże ustalić jego historię oraz gdzie i jak wędrował.

Po zaobrączkowaniu sokoły przetransportowano do gniazda, gdzie będą przebywać przez ok. 10 dni - pięciotygodniowe ptaki nie są jeszcze w pełni lotne, ale potrafią już samodzielnie pobierać pokarm i nie potrzebują szczególnej opieki ze strony rodziców. W tym czasie dorosną im pióra i ptaki nabędą zdolności do lotu. Najważniejsze zadanie to zapoznanie się młodych z otoczeniem. Jeżeli się to uda to uznają je wkrótce za miejsce swojego urodzenia i po wypuszczeniu będą się go trzymać. Bardzo ważnym elementem jest tu więc lokalizacja gniazda, która w przyszłości warunkuje miejsce wyboru pod gniazdo. Po wypuszczeniu ptaki nadal będą dokarmiane przez 2 do 4 tygodni dopóki się nie usamodzielnią i nie nauczą polować. Przez cały ten okres jest wymagane pilnowanie miejsca reintrodukcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa młodym.

W spotkaniu, oprócz przedstawicieli stowarzyszenia oraz pracowników CKPŚ, uczestniczyli również Nadleśniczy Włodzimierz Pamfil oraz zastępca nadleśniczego Mirosław Kędroń, ze współpracującego przy realizacji zadania Nadleśnictwa Włocławek. Leśnicy wrazili nadzieję na kontynuację współpracy oraz podziękowali za zrealizowanie dotychczasowych etapów projektu.

***

Projekt „Restytucji sokoła wędrownego w Polsce" jest realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół" we współpracy z Lasami Państwowymi. Otrzymał on dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wdrażanego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Obejmuje reintrodukowanie w Polsce 188 młodych sokołów w czterech miejscach: w Dolinie Baryczy (Nadleśnictwa Żmigród i Milicz), Lasach Barlineckich (Nadleśnictwo Barlinek), Lasach Gostynińsko-Włocławskich (nadleśnictwo Włocławek) oraz w RDLP Olsztyn (Nadleśnictwo Nowe Ramuki). Wszystkie sokoły pochodzą z hodowli prowadzonych przez sokolników w Polsce i krajach sąsiednich.

Głównym celem projektu jest odtworzenie ekotypu sokoła wędrownego gnieżdżącego się na drzewach, który zamieszkiwał na terenach nizinnych Europy. W tym celu Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół" przeprowadza wzmożone reintrodukcje w kilku miejscach w celu przyśpieszenia odbudowy ekotypu nadrzewnego. Wprowadzenie dużej ilości ok. 80 - 100 osobników rocznie w konkretnych lokalizacjach, w różnych częściach Polski, powinno doprowadzić do powstania w przeciągu 4 do 8 lat co najmniej kilkunastu stanowisk lęgowych na drzewach oraz powstawanie kolejnych kilku do kilkunastu stanowisk rocznie.

Ponadto w ramach projektu realizowane są działania związane z monitoringiem w środowisku naturalnym (w tym m.in.: konserwacja sztucznych gniazd miejskich, kontrole lęgów, instalowanie sztucznych gniazd na terenach leśnych), szkolenia nt. rozpoznawania sokołów, obsługa informatyczna strony internetowej z podglądem z gniazd sokołów, przygotowanie projektu „Programu ochrony sokoła wędrownego", w tym przygotowanie i analiza danych, organizacja warsztatów konsultacyjnych, praca konsultantów, opracowanie strategii