Asset Publisher Asset Publisher

Ścieżki nad piaskami - Helski Park Wydmowy

Mierzeja Helska jest miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów o każdej porze roku. Bliskość morza i Zatoki Puckiej, ogromne piaszczyste plaże, niepowtarzalne krajobrazy, a także liczne atrakcje oferowane przez nadmorskie kurorty – wszystko to powoduje, że na półwysep przybywają tłumy odwiedzających. Ciekawy pomysł na połączenie ochrony tych pięknych okolic z udostępnieniem ich turystom zaowocował stworzeniem wyjątkowego Parku Wydmowego w Helu.

Siedliska wydmowe, na których występują cenne, rzadkie i zagrożone gatunki, wymagają odpowiedniego zabezpieczenia przed wpływem czynników związanych ze wzmożonym ruchem turystycznym, takich jak dewastacja roślinności, zaśmiecanie czy płoszenie ptaków. Dlatego, aby poznać i zrozumieć potrzeby związane z ochroną przyrody w tym regionie, warto odwiedzić utworzone w Helu fokarium oraz Park Wydmowy.

Chcąc chronić cenne siedliska wydmowe przed silną antropopresją, przy pomocy środków unijnych wybudowano specjalne kładki z materiału recyklingowego umożliwiające odwiedzającym na swobodne poruszanie się po wydmach. Takie rozwiązanie ukierunkowuje ruch turystyczny i jednocześnie pozwala chronić je przed zniszczeniem. Dodatkowo część obszaru wydmowego została zabezpieczona barierami uniemożliwiającymi zadeptywanie roślinności. Siedlisko zmieniło status ze zdegradowanego na zrewitalizowane, w pełni spełniające swoje funkcje przyrodnicze i efektywnie chronione.

Kładki dla pieszych wzbogacono o miejsca odpoczynku, będące jednocześnie punktami widokowymi chroniącymi turystów przed wiatrem i deszczem. Pomosty wyposażono w poręcze zabezpieczające, ławki, kosze na śmieci. Ciekawostką jest zastosowana metoda oświetlenia przy pomocy ogniw galwanicznych, która staje się coraz popularniejsza. Swoistą innowacją jest usytuowanie źródeł światła pod pomostami. Ma to rekompensować niedostateczną ilość światła tym roślinom, które rosną w cieniu powstałej infrastruktury. Ponadto umieszczone w parku tablice edukacyjne pozwalają poznawać charakter siedliska wydmowego i obserwować procesy w nim zachodzące.

Wymienione wyżej obiekty stały się kolejną atrakcją turystyczną Helu, umożliwiającą podziwianie wyjątkowych ekosystemów nadmorskich wydm białych i szarych. Dzięki Parkowi Wydmowemu miasto Hel i Półwysep Helski zyskały nowy obiekt turystyczny, chętnie odwiedzany zarówno przez mieszkańców jak i turystów. Jego atrakcyjność potwierdza liczba osób, codziennie korzystających z kładek. Ważnym elementem, z którym jest i będzie kojarzony pasaż spacerowy, jest widok obejmujący roślinność wydmową i dalej, rozciągający się na wody zatoki oraz horyzont gdyńskich klifów.

Park Wydmowy mieści się u brzegu Zatoki Puckiej, przy ulicy Portowej, czyli niemal w śródmieściu Helu, i jest czynny całą dobę – wstęp do niego jest bezpłatny.

Najatrakcyjniejszym miejscem nadmorskich spacerów jest pomost główny rozciągający się wzdłuż brzegu zatoki, od Portu Wojennego do bulwaru. Helski Park Wydmowy, podobnie jak cały cypel Mierzei Helskiej, jest także znakomitym punktem do prowadzenia obserwacji ornitologicznych.

Roślinność wydmowa objęta jest ścisłą ochroną, zatrzymuje piasek niesiony przez wiatr, co doprowadza do jego akumulacji, dzięki czemu wydma przyrasta. Wydmy są wrażliwe na antropogeniczne zniszczenia, dlatego należy je podziwiać z poziomu przeznaczonych do tego kładek i pomostów.

Półwysep Helski to wąski, 34-kilometrowy pas lądu. W niektórych miejscach jego szerokość nie przekracza nawet 200 m. Na całej jego długości zauważalny jest naturalny krajobraz wydmowy - występują tu rozległe kompleksy wydmy szarej i białej, położone w malowniczym otoczeniu wrzosowisk, lasów mieszanych i borów sosnowych.

Wydmy białe są wydmami ruchomymi, o kształcie parabolicznym, pokryte roślinnością dość ubogą i niezbyt zwartą. Gatunki zasiedlające wydmę muszą wykazywać zdolności do przetrwania w warunkach zasypywania i odwiewania piasku. Charakterystyczne dla tego rodzaju wydm jest występowanie traw: piaskownicy zwyczajnej oraz, rzadszej, wydmuchrzycy piaskowej.

Wydmy szare są częściowo ustabilizowane i najczęściej porastają je suche murawy lub wrzosowiska, rzadziej pojawiają się drzewa. Naturalny krajobraz wydmowy uchodzi w Polsce za unikatowy, ponieważ występują tu rzadkie gatunki roślin tj.: mikołajek nadmorski czy rokitnik zwyczajny, objęte ochroną gatunkową.

Występująca tu mozaika cennych siedlisk wymaga szczególnej ochrony. Dlatego też Mierzeja Helska została włączona do sieci NATURA 2000.