Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona niedźwiedzia brunatnego w polskiej części Karpat

W dniach 3 i 4 lipca w Cisnej, w ramach podsumowania projektu „Ochrony niedźwiedzia brunatnego w polskiej części Karpat” dofinansowanego ze środków V Priorytetu POIiŚ i wdrażanego przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Fundacja WWF Polska zorganizowała konferencję.

Była to okazja do podsumowania najważniejszych działań przeprowadzonych w ramach projektu „Ochrona niedźwiedzia brunatnego w polskiej części Karpat". Omówiono m.in. przeciwdziałanie synantropizacji niedźwiedzi, ochronę gawr i poprawę bazy żerowej tego gatunku, prowadzonych od stycznia 2012, kiedy ruszył projekt, do chwili obecnej. W ramach konferencji odbyły się również dwie wizyty terenowe. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć efekty realizacji projektu, w tym m.in. pasieki zabezpieczone przy użyciu pastuchów elektrycznych.

W imieniu CKPŚ głos zabrał Dyrektor Piotr Adamski, który zaprezentował aktualne informacje na temat realizacji V Priorytetu POIiŚ. Środki ze wspomnianego priorytetu przeznaczane są na dofinansowywanie projektów skupiających się ograniczaniu degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszania różnorodności biologicznej.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele organizacji partnerskich, w tym m.in. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Nadleśnictw, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Parków Narodowych, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także wielu instytucji naukowych.