Asset Publisher Asset Publisher

Nad „Śląskim Morzem”

Na styku Wielkopolski, Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, w sercu Pojezierza Sławskiego leży Nadleśnictwo Sława Śląska obejmujące niewielki fragment kompleksu Borów Zielonogórskich. Jest to wysunięte najdalej na południowy zachód Polski miejsce z rzeźbą polodowcową, wyróżniające się rozległymi równinami sandrowymi i pagórkami porośniętymi lasem.

Na terenie nadleśnictwa można podziwiać ponad 10 naturalnych jezior rynnowych, z których największe to Jezioro Sławskie – lokalne centrum rekreacji. Warunki do wypoczynku znajdą tutaj zarówno wielbiciele sportów wodnych, wędkowania, jak i miłośnicy dzikiej przyrody.

Zwiedzaniu terenów nadleśnictwa przez coraz większą liczbę turystów sprzyja rozbudowana infrastruktura turystyczna – liczne szlaki, ścieżki rowerowe, wiaty i punkty widokowe. 

Przyrodniczą wędrówkę po Nadleśnictwie Sława Śląska warto rozpocząć od jednej ze ścieżek, niedawno zmodernizowanych dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych. Ich lokalizacja jest bardzo atrakcyjna zarówno ze względu na bliskość obszarów chronionych, jak i różnorodność geomorfologiczną. Ścieżka przyrodniczo-leśna „Wzgórza Pszczółkowskie", biegnąca pomiędzy miejscowościami Stare Strącze, Krzydłowiczki i Pszczółkowo, kryje liczne atrakcje dla turystów. Znajdziemy tu: m.in.: pomnik przyrody nieożywionej – głaz narzutowy „Mietek", Górę Szubieniczą, Wzgórze Zamkowe czy Starą Winną Górę, skąd rozpościera się przepiękny widok na dolinę i okoliczne lasy. Trasę ścieżki urozmaicono miejscami odpoczynku oraz tablicami edukacyjnymi o różnej tematyce, poczynając od lokalnych legend, poprzez historię okolicy, a kończąc na ciekawostkach przyrodniczych.

Podążając ścieżką edukacyjną „Lekcja Biologii Inaczej", zobaczymy otoczone pasem szuwarów brzegi Jeziora Sławskiego. Liczne przystanki tematyczne i tablice edukacyjne przedstawiają różnorodność siedlisk leśnych, tajniki życia zwierząt oraz rzadkie gatunki ptaków. Turyści mogą poznać bogactwo przyrodnicze Sławy i okolic, podróżując również nową ścieżką rowerową „Nad Sławskim Jeziorem", spoglądając z umieszczonej na niewielkiej skarpie platformy widokowej „Ptasi Raj" czy spacerując ścieżką „Z naturą za pan brat". Obie ścieżki połączono i odpowiednio oznakowano.  

Jezioro Sławskie, zwane „Śląskim Morzem" ma powierzchnię ponad 850 ha i należy do sieci Natura 2000 jako część Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Pojezierze Sławskie". Występuje tu wiele rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych. Spotkać możemy m.in. wąsatkę, niewielkiego ptaka wróblowatego o długim ogonie i głosie przypominającym dzwonienie dzwoneczków oraz bączka, żyjącego w zbiorowiskach trzcinowych, dzięki którym unika otwartych przestrzeni i może spokojnie prowadzić skryty tryb życia. Nad wodami jeziora łatwo dostrzec kormorany czarne zamieszkujące niewielką wyspę zwaną Wyspą Kormoranów, a wiosną i latem można usłyszeć charakterystyczne buczenie krewnego czapli – bąka. Licznie występują tu także czaple siwe, żurawie, łyski, gęsi gęgawy, łabędzie nieme i perkozy dwuczube. W rejonie Jeziora Sławskiego znajduje się strefa ochronna bielika.

Bielik to największy ptak drapieżny występujący w Polsce - najprawdopodobniej był pierwowzorem orła znajdującego się w polskim godle narodowym. Rozpiętość jego skrzydeł sięga 2,4 m, a swoje gniazda zakłada w koronach potężnych, starych drzew. Na miejsce żerowania wybiera tereny położone w pobliżu jezior, dużych stawów rybnych, dolin rzecznych. Aby możliwe było wyprowadzenie lęgów oba typy siedlisk powinny ze sobą sąsiadować, dlatego też dla ochrony gatunku niezbędne jest zachowanie kompleksów starych drzewostanów leżących w pobliżu zbiorników wodnych lub podmokłych terenów.