Asset Publisher Asset Publisher

DLA LUDZI, DLA PRZYRODY – OSTATNIE DNI EKSPOZYCJI NA SGGW

Jeszcze do końca lutego wystawa „Dla ludzi, dla przyrody” będzie prezentowana na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW).

Ekspozycja wystawy odbywa się na I piętrze przy wejściu do Auli II im. prof. Władysława Jedlińskiego (Kampus SGGW, Bud. 34, ul. Nowoursynowska 159, Warszawa).

Zdjęcia prezentowane na wystawie ilustrują efekty projektów na rzecz ochrony przyrody wdrażanych i koordynowanych przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) w całej Polsce. Fotografie, wykonane w dużej części przez beneficjentów tych projektów, dokumentują działania podejmowane w celu zachowania najcenniejszych krajowych okazów fauny i flory, jak również związane z budową lub modernizacją infrastruktury służącej ochronie zagrożonych gatunków i siedlisk. Wszystkie prezentowane w ramach wystawy projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ekspozycja wystawy została zorganizowana dzięki uprzejmości SGGW i jest dostępna od grudnia 2014 r. W najbliższych miesiącach wystawę będą mogli obejrzeć mieszkańcy m.in. Rzeszowa, Krakowa, Trzebini i Gliwic.