Asset Publisher Asset Publisher

287 stopni na Kawczą Górę

Woliński Park Narodowy zakończył właśnie projekt budowy infrastruktury dla turystów chroniącej jego wyjątkowe zasoby przyrodnicze. Kawcza Góra, najpopularniejszy punkt widokowy w okolicy stał się łatwiej dostępny dla miłośników nadmorskich pejzaży. Schody wiodące na szczyt stromego klifu liczą sobie dokładnie 287 stopni.

Wolin, największa przybrzeżna polska wyspa, od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród turystów. Utworzony w 1960 r. na jej terenie Woliński Park Narodowy objął swym zasięgiem najcenniejsze przyrodniczo obszary. Chroni m.in. jeden z najpiękniejszych odcinków wybrzeża klifowego, wsteczną deltę Świny wraz z otaczającymi wodami Zalewu Szczecińskiego, lasy bukowe i mieszane oraz przybrzeżny pas wód Morza Bałtyckiego.

Obszar lądowy parku jest silnie zróżnicowany, a ukształtowana przez ostatni lodowiec wyspa ulega ciągłym przemianom. W krajobrazie parku przeważa pasmo wzniesień moreny czołowej, które graniczy z morzem na odcinku ok. 15 km. Znaczącą część powierzchni lądowej parku zajmują wzgórza morenowe, a najmniejszą część pokrywa rozległy obszar sandru (Wapnica-Karnocice).

Na terenie Wolińskiego Parku Narodowego występuje ponad 600 gatunków roślin spośród przeszło 1300 oznaczonych na obszarze całej wyspy Wolin. Płytkie, piaszczyste dno Bałtyku jest siedliskiem makroglonów, takich jak brunatnice, krasnorosty oraz – najliczniejsze – zielenice. Obszar pomiędzy morzem a lądem zajmuje plaża z roślinami słonolubnymi: rukwielą nadmorską, honkenią piaskową i solanką kolczystą. Wyżej znajdują się strome zbocza klifów, porośnięte rokitnikiem zwyczajnym lub zupełnie nieosłonięte. Najwyżej nad poziomem morza znajdują się tereny lądowe wraz z siedliskami leśnymi. Dominują tu lasy sosnowe, bukowe i bukowo-dębowe. Najliczniej występującymi w nich drzewami są sosna, buk i dąb. Pozostałe gatunki drzew, takie jak modrzew, brzoza czy świerk zajmują tylko 2% lądowej powierzchni parku. Szczególnie dobrze zachowane lasy bukowe (żyzne i kwaśne buczyny) są objęte ścisłą ochroną. Unikatowym siedliskiem jest występująca tylko na Wolinie nadmorska buczyna storczykowa – ciepłolubny las bukowy o runie zawierającym storczyki, charakterystycznym dla gleb bogatych w węglan wapnia.

Wody Bałtyku są miejscem bytowania wielu gatunków ryb, np. łososia, troci czy wężynki oraz rzadkich ssaków morskich – morświna i foki szarej. W wodach Zalewu Szczecińskiego żyją leszcze, okonie, sieje i szczupaki.

Niezwykle ciekawa jest awifauna parku na czele z wodniczką, muchołówką małą oraz symbolem parku – bielikiem. Dotychczas odkryto ślady gniazdowania blisko 200 gatunków ptaków. Z obserwacji wynika jednak, że na jego terenie występuje w sumie ponad 300 gatunków.

Woliński Park Narodowy posiada wiele punktów widokowych. Umożliwiają one turystom podziwianie najcenniejszych walorów parku bez ingerencji w środowisko naturalne. Właśnie z myślą o tym, dzięki środkom unijnym, zmodernizowano jeden z najpopularniejszych w okolicy Międzyzdrojów punktów widokowych – Kawczą Górę. Na stromym, klifowym zboczu wiodącym ku plaży wybudowane zostały schody o łącznej długości 128,5 mb. W pobliżu Kawczej Góry znajduje się Wzgórze Gosań. Jest to najwyższe wzniesienie na polskim wybrzeżu (93 m n.p.m.) i jeden z najpiękniejszych krajobrazowo obszarów, a przyklifowy fragment wzgórza – atrakcyjnym punktem widokowym.

Warto wejść również na pobliski czarny szlak turystyczny. W ramach realizowanego projektu zmieniono trasę szlaku i wyposażono go w kierunkowskazy oraz tablice informacyjne, a także w nową infrastrukturę – ławki, stoły i kosze na śmieci. W ramach zwiedzania udostępniono turystom częściowo obiekty militarne 17. Baterii Artylerii Stałej, oddanej do użytku w 1950 r., a rozwiązanej w latach 80. Jej zadaniem była ochrona wejścia do portu Świnoujście od strony wschodniej. Warto tu zajrzeć, by poznać bliżej jej ciekawą historię.

Po terenie Wolińskiego Parku Narodowego można poruszać się znakowanymi szlakami turystycznymi. Szlak czerwony, liczący 19 km długości, biegnie wzdłuż brzegu Bałtyku. To właśnie powyżej niego, niedaleko Międzyzdrojów znajduje się punkt widokowy Kawcza Góra. Szlak niebieski ma długość 26 km. Do największych jego atrakcji należą: stanowisko broni V-3 w miejscowości Zalesie, Jezioro Turkusowe oraz punkty widokowe: Piaskowa Góra i Zielonka., natomiast przy zielonym szlaku turystycznym, ok. 1,5 km od centrum Międzyzdrojów, znajduje się Zagroda Pokazowa Żubrów.

Więcej ciekawych pomysłów na wędrówki po miejscach, w których zrealizowano projekty finansowane w ramach V priorytetu Programu „Infrastruktura i Środowisko", znajdą Państwo w naszym przewodniku „Szlakiem naturalnych zmian" dostępnym na stronie głównej: www.ckps.lasy.gov.pl. Zapraszamy do lektury!