Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona siedlisk

Celem ochrony siedlisk jest zapewnienie opieki dla naturalnych miejsc występowania zwierząt i roślin. Działania takie mają szeroki zakres i obejmują ochronę całych ekosystemów. Jednocześnie są one uzupełnieniem ochrony poszczególnych gatunków. Tylko działania całościowe mogą zagwarantować sukces projektów.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPS) wspiera projekty, które:

  • poprawiają warunki wodne,
  • usuwają gatunki obcego pochodzenia, zagrażające rodzimym, zwane inwazyjnymi,
  • dbają o odpowiednią strukturę gatunków na danym siedlisku.

W 2016 roku CKPŚ podpisało już umowy m.in. z organizacjami pozarządowymi na wsparcie dla projektów służących np. ochronie bagien lub terenów nadmorskich.

Projekty finansowane są z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron