Szkolenie dla wnioskodawców konkursu 2.4.1/2/2016

Wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków w konkursie nr 2.4.1/2/2016 serdecznie zapraszamy na szkolenie związane z przygotowaniem i uzupełnieniem wniosku.

Szkolenie dotyczy konkursu 2.4.1/2/2016 „Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych". Udział w nim jest bezpłatny.

Szkolenie odbędzie się we wtorek, 17 stycznia br. w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, w godzinach 10:00 – 14:00. UZUPEŁNIONY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (podpisany skan) prosimy przesłać pod adresem e-mail: lukasz.turek@ckps.lasy.gov.pl do 11 stycznia 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że CKPŚ nie opiniuje szkiców projektów. Każdy projekt musi zostać oceniony kompleksowo przez niezależnych ekspertów zgodnie z przyjętą ścieżką oceny i wszystkimi kryteriami, a każdy z wnioskodawców musi mieć zapewnione równe szanse w tym zakresie.

Dodatkowych informacji udziela: Łukasz Turek, lukasz.turek@ckps.lasy.gov.pl, tel. 22 318 70 28.

Materiały do pobrania