Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie pt. „Realizacja przez Lasy Państwowe projektu pilotażowego pod nazwą Leśne Gospodarstwa Węglowe”

6 i 7 marca 2017 r. w Łagowie odbyło się szkolenie pt. „Realizacja przez Lasy Państwowe projektu pilotażowego pod nazwą Leśne Gospodarstwa Węglowe”. W spotkaniu, jako współorganizatorzy, uczestniczyli przedstawiciele Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, jednostki koordynującej projekt rozwojowy Lasów Państwowych pn. „Leśne Gospodarstwa Węglowe” (LGW).

Wydarzenie poświęcone było omówieniu kluczowych zagadnień związanych z realizacją wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, które zainicjowane zostało Zarządzeniem nr 2 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie projektu „Leśne Gospodarstwa Węglowe". Zgodnie z ideą zarządzenia o LGW głównym celem projektu jest wykazanie roli obszarów leśnych w łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych i pochłanianiu dwutlenku węgla przez polskie lasy, co podkreślił w inaugurującym wystąpieniu Konrad Tomaszewski, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Szczególną uwagę zwrócił również na wymierny wskaźnik przedsięwzięcia, którym będzie wzrost ilości pochłoniętego dwutlenku węgla w stosunku do drzewostanów referencyjnych, w których nie będą prowadzone tzw. działania dodatkowe.

Podczas szkolenia wygłoszonych zostało łącznie 19 referatów, zarówno przez naukowców, jak również leśników-praktyków. Szczegółowe założenia dotyczące projektu przedstawił Robert Tomusiak, pracownik CKPŚ, który w swoim wystąpieniu zaznajomił uczestników spotkania z metodycznymi zagadnieniami określania ilości węgla w różnych rezerwuarach ekosystemu leśnego. Natomiast praktyczne aspekty realizacji projektu w podsumowującym wystąpieniu omówili Wiesław Krzewina, Zastępca Dyrektora CKPŚ oraz Marcin Gołębiowski, kierownik projektu. Z tej samej jednostki w szkoleniu uczestniczyli także Magdalena Bukowska Dyrektor CKPŚ oraz Adam Sikora z Zespołu Rozwoju i Innowacji.

Na zakończenie Dyrektor Konrad Tomaszewski podkreślił potrzebę zaangażowania w to przedsięwzięcie również innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych przy ścisłej współpracy z placówkami naukowymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi. Dodał, że pilotażowy etap projektu potrwa do 2026 r. i finansowany będzie ze środków własnych Lasów Państwowych. Podsumowując, wyraził nadzieję, że w przyszłości będą organizowane kolejne, podobne spotkania dotyczące jednego z priorytetowych przedsięwzięć Lasów Państwowych, jakim jest projekt LGW.