Lista aktualności Lista aktualności

Na tropie rysia

Dzięki środkom Funduszu Leśnego udało się zainicjować bardzo ciekawy projekt, polegający na ocenie liczebności i rozmieszczenia populacji lęgowych i rozrodczych wybranych chronionych gatunków ptaków i ssaków, tj. bociana czarnego, orlika krzykliwego, sóweczki, wilka i rysia w Roztoczańskim Parku Narodowym (RPN). Tego ostatniego udało się nagrać dzięki zakupowi i instalacji wysokiej jakości fotopułapek.

Ryś to najsłabiej poznany drapieżnik roztoczańskich lasów, bardzo trudny do zaobserwowania., Pomoc finansowa Lasów Państwowych oraz ogromna wiedza terenowa pracowników RPN umożliwiły zainstalowanie fotopułapek w miejscach, które odwiedza ten tajemniczy kot. Latem wytropienie rysia jest bardzo trudne. Z pomocą przyszła nam zima. Wytropienie miejsc odwiedzanych przez rysia było o wiele łatwiejsze dzięki śladom, które pozostawił na śniegu – tłumaczy Pan Przemysław Stachyra pracownik RPN. Stosowane do tej pory fotopułapki pozwalały tylko na stwierdzenie obecności osobników w danej lokalizacji, teraz dzięki wysokiej jakości nagraniom można określić, z którym osobnikiem mamy do czynienia, a tym samym określić ich ilość i preferencje lokalizacyjne

Ryś preferuje starodrzewy z wykrotami, mokradła, ale spotkać go można także w siedliskach otwartych, takich jak porzucone pola czy polany. Nie posiadając naturalnego wroga, stoi na początku łańcucha pokarmowego. W RPN oraz jego okolicach udało się stwierdzić obecność 2-3 osobników rysia. Fundamentalnym zadaniem parku narodowego jest ochrona przyrody. Dzięki środkom z Funduszu Leśnego możliwe jest zdobycie solidnych podstaw naukowych odnośnie behawioru i preferencji siedliskowych gatunków strefowych co daje możliwość skuteczniejszej ochrony tych gatunków. 

Działanie „Przyrodnicze i przestrzenne uwarunkowania funkcjonowania rzadkich ptaków i ssaków strefowych w Roztoczańskim Parku Narodowym" było zrealizowane ze środków Funduszu Leśnego w ramach mechanizmu finansowania niektórych działań ochronnych w parkach narodowych realizowanych metodami gospodarki leśnej w 2016 roku. Koszt powyższego działania realizowanego przez RPN to 34 170,04 zł.

Całkowita wartość wykorzystanej przez parki narodowe alokacji w 2016 r. to 42 760 554,49 zł.