Lista aktualności Lista aktualności

#1000 drzew na minutę

Tyle średnio młodych drzewek przybywa w Lasach Państwowych. Sezon na odnawianie lasu właśnie się rozpoczął. Może warto uczcić przypadający 21 marca Międzynarodowy Dzień Lasu i z tej okazji posadzić również własne drzewo?

Każdego roku leśnicy sadzą ok. 500 mln drzew, nie licząc odnowień naturalnych, czyli powstających samoistnie z wysiewających się nasion lub odrośli. Odnowienia naturalne często łączy się ze sztucznymi, na przykład poprzez uzupełnianie samosiewu sadzonkami odpowiednich gatunków drzew. Warto pamiętać, że odnawianie lasu to odtwarzanie drzewostanu na gruntach leśnych, w miejscach, gdzie wycięto drzewa lub zostały one usunięte po klęsce żywiołowej. Zalesianie natomiast polega na zakładaniu lasu na gruntach, które użytkowano wcześniej w inny sposób. 
 
Dobrą, coraz częściej spotykaną praktyką jest wprowadzanie do drzewostanów gatunków biocenotycznych, np. jabłoni lub gruszy, których owoce są pożywieniem dla zwierząt. Drzewa biocenotyczne umożliwiają bytowanie gatunków, dają schronienie i są dla nich źródłem pokarmu. W ten sposób przyczyniają się do utrzymania dobrostanu i naturalnej odporności lasu. 
 
Do posadzenia 1 ha lasu, w zależności od gatunku i siedliska, potrzeba od 1,5 tys. do 10 tys. sadzonek.
Gatunki sadzone są zgodnie z siedliskami, co przekłada się na lepszy rozwój i kondycję młodego lasu. Coraz więcej sadzi się również drzew liściastych, właściwych dla naszej szerokości geograficznej, dlatego ich udział od końca II wojny światowej zwiększył się z 13% do 23%. Gatunki iglaste sadzi się zwykle wiosną, gatunki liściaste – na jesieni. 
 
Leśne szkółki produkują 800 mln drzew i krzewów rocznie. Sprawdźcie, czy taka szkółka istnieje w najbliższym Wam nadleśnictwie i jakie gatunki są w niej hodowane. Zachęcamy zwłaszcza do sadzenia gatunków rodzimych – np. któregoś z tej publikacji?