Aktualności Aktualności

Zwierzęta z BbPN pod lepszą opieką

Biebrzański Park Narodowy modernizuje ośrodek rehabilitacji zwierząt. To drugi etap projektu realizowany dzięki środkom z funduszu leśnego, które parkowi przekażą Lasy Państwowe.

Umowa zawarta pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a BbPN obejmuje:

  1. modernizację i wyposażenie budynku ośrodka rehabilitacji zwierząt;
  2. zakup samochodu specjalistycznego (ambulansu dla zwierząt);
  3. zakup systemu obrazowania radiologicznego wraz z wyposażeniem;
  4. budowę wiaty do przechowywania siana;
  5. budowę płyty obornikowej;
  6. zakup sprzętu weterynaryjnego.

Zgodnie z zapisami umowy powyższe inwestycje mają zostać zrealizowane do połowy grudnia bieżącego roku.

BbPN zakończył pierwszy etap projektu w ubiegłym roku. Ośrodek wzbogacił się wtedy między innymi o specjalistyczny sprzęt weterynaryjny (odchowalnik dla ptaków), wagę dla dużych zwierząt oraz wózek elektryczny do przewożenia karmy i ściółki.

Realizacja tego i podobnych przedsięwzięć jest możliwa dzięki mechanizmowi wsparcia parków narodowych z funduszu leśnego utworzonego i zasilanego przez Lasy Państwowe na cele wyznaczone w ustawie o lasach. Tylko w tym roku parki narodowe wykorzystają w ramach tego źródła finansowania kilkadziesiąt milionów złotych. Współpracą z parkami narodowymi, na zlecenie DGLP, zajmuje się Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.