Aktualności Aktualności

ZAKOŃCZONY NABÓR WNIOSKÓW NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW PGL LP

31 marca 2017 r. zakończył się nabór wniosków o przyznanie środków z funduszu leśnego na realizację inwestycji w ramach projektu rozwojowego LP „Termomodernizacja budynków PGL LP (…)" w 2018 r.

Do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych wpłynęło łącznie 160 wniosków z prawie 100 jednostek Lasów Państwowych. Wnioskowana kwota z funduszu leśnego to ponad 33,4 mln zł.

Budżet przewidziany na realizację zadań w 2018 r. w zakresie termomodernizacji to 20 mln zł. Kwota ta obejmuje również finansowanie kontynuacji inwestycji już realizowanych w 2017 r. (ok. 5 mln zł).