Aktualności Aktualności

Szkolenie dla wnioskodawców w konkursie 2.4.1/1/2017

Wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków w konkursie nr 2.4.1/1/2017 serdecznie zapraszamy na szkolenie związane z przygotowaniem i uzupełnieniem wniosku.

Szkolenie dotyczy konkursu 2.4.1/1/2017 „Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych". Udział w nim jest bezpłatny.

Szkolenie odbędzie w siedzibie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, w godzinach 10:00-14:00. UZUPEŁNIONY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY prosimy przesłać pod adresem e-mail: lukasz.turek@ckps.lasy.gov.pl do 26 maja br. Możliwe jest zapisywanie się na jeden z dwóch terminów:

  • 6 czerwca (wtorek)
  • 7 czerwca (środa)

Jednocześnie informujemy, że CKPŚ nie opiniuje szkiców projektów. Każdy projekt musi zostać oceniony kompleksowo przez niezależnych ekspertów zgodnie z przyjętą ścieżką oceny i wszystkimi kryteriami, a każdy z wnioskodawców musi mieć zapewnione równe szanse w tym zakresie.

Dodatkowych informacji udziela: Łukasz Turek, lukasz.turek@ckps.lasy.gov.pl, tel. 22 318 70 28.

UWAGA: Organizacja szkolenie uzależniona jest od zebrania odpowiedniej liczby osób. 

Materiały do pobrania