Aktualności Aktualności

Parki narodowe znów z dużą dotacją od LP

Podsumowanie rozliczenia wsparcia niektórych działań w parkach narodowych dofinansowanych z funduszu leśnego w 2017 r.

W ubiegłym roku Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych podpisała 43 umowy o dofinansowanie z 23 parkami narodowymi na łączną kwotę 68 394 833,19 zł. Działania przedstawione we wnioskach zostały podzielone w ramach podpisanych umów na trzy grupy:
 

  • działania ochronne parku prowadzone metodami gospodarki leśnej,
  • badania naukowe prowadzone w parku lub przez park,
  • inne działania w parkach.

W efekcie rozliczenia umów do CKPŚ wpłynęło 117 sprawozdań. W wyniku weryfikacji sprawozdań, przeprowadzonych przez RDLP kontroli terenowych oraz w następstwie wyłączeń wydatków nieprawidłowo poniesionych, zatwierdzono wydatki na łączną sumę 51 111 777,88 zł.

 

Procent realizacji zakresu finansowego poszczególnych umów w 2017 r.

 

Poniesione koszty bezpośrednie w podziale na działania ochronne, badania i inne działania w 2017 r.

 

Podział kosztów bezpośrednich w rozbiciu na działania ochronne, badania i inne działania dla poszczególnych parków narodowych