Aktualności Aktualności

O Leśnych Gospodarstwach Węglowych w Miliczu

Projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych sukcesywnie się rozwija. W ubiegłym tygodniu w Nadleśnictwie Milicz odbyło się spotkanie podsumowujące kolejny etap jego realizacji z udziałem nadleśnictw oraz innych jednostek LP, zaangażowanych w to przedsięwzięcie.

Spotkanie było okazją do przekazania bieżących informacji o projekcie przez dr. inż. Konrada Tomaszewskiego, dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Krucz, Jan Filoda i nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa, Artur Karetko przedstawili sposoby ewidencji i raportowania działań dodatkowych w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych. Naczelnik Wydziału Urządzania Lasu, Jacek Przypaśniak omówił zasady aneksowania planów urządzania lasu, a  Marcin Gołębiowski, zastępca dyrektora CKPŚ przedstawił procedury przygotowania i przekazania wniosków do funduszu leśnego na lata 2017 i 2018 przez jednostki uczestniczące w projekcie.

Podczas spotkania zaprezentowano działania już zrealizowane oraz planowane do realizacji w najbliższych miesiącach, w tym np. kwestię rozstrzygnięć dotyczących podatku VAT. Prezentacje te wygłosili Joanna Chrapowicka (DGLP) i Adam Sikora (CKPŚ). Na zakończenie Wiesław Krzewina, kierownik Stanowiska ds. Realizacji Projektu LGW omówił procedury przygotowania tzw. programów węglowych, które będą stanowiły plany działań nadleśnictw w zakresie postępowania gospodarczego i ochronnego w wydzieleniach zaliczonych do leśnych gospodarstw węglowych.

Spotkanie w Miliczu miało charakter szczególny, gdyż obejmowało także formalizację wielu działań w projekcie LGW. Bardzo ważnym punktem było zawarcie porozumień, określających zasady współpracy przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia jednostek Lasów Państwowych. Porozumienia zostały podpisane przez Magdalenę Bukowską, dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz nadleśniczych 23 nadleśnictw uczestniczących w projekcie.

Ważnym efektem tego spotkania jest również podpisanie listów intencyjnych pomiędzy dyrektorem generalnym Lasów Państwowych a przedstawicielami przedsiębiorstw, firm i instytucji zainteresowanych nabyciem jednostek dwutlenku węgla, wytworzonych w efekcie działań w projekcie LGW. Wśród firm i instytucji, które podpisały listy intencyjne, znalazły się: ENERGA S.A., Fundacja Ochrony Środowiska OZE, GAZ-SYSTEM S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Krajowa Rada Drobiarstwa, PKP CARGO S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Podsumowując spotkanie, dyrektor generalny LP, Konrad Tomaszewski podkreślił, że projekt LGW jest przedsięwzięciem o niespotykanej dotychczas skali w historii Lasów Państwowych, zachowującym spójność z innymi projektami strategicznymi LP, w których nadrzędnym celem jest ochrona klimatu. Wyraził przekonanie, że cel ten, polegający na łagodzeniu skutków zmian atmosferycznych poprzez wychwytywanie CO₂ przez lasy w procesie fotosyntezy i trwałe wiązanie w ekosystemach leśnych i produktach z drewna, uda się zrealizować wspólnie z firmami i instytucjami, którym nie jest obca troska o ochronę środowiska.

Relacja video ze spotkania dostępna jest tutaj.