Aktualności Aktualności

Lista projektów wybranych do dofinansowania konkursu nr 2.4.1/1/2018 - część I i II

Ministerstwo Środowiska 23 stycznia 2019 r. zatwierdziło listę projektów (część 1 i 2) wybranych do dofinansowania złożonych w ramach naboru nr 2.4.1/1/2018 dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Jednocześnie ze względu na złożoność projektów pozostających w ocenie i wynikającą z tego potrzebę wydłużenia terminu oceny merytorycznej II stopnia zmieniono harmonogram konkursu

Zatwierdzona lista projektów wybranych do dofinansowania dotyczy podtypu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Listę można pobrać z poniższego załącznika.