Aktualności Aktualności

Lasy Państwowe będą oszczędzać energię

Projekt termomodernizacji budynków w Lasach Państwowych ruszył pełną parą. Część tegorocznych inwestycji jest już na ukończeniu, inne są zaawansowane. Nadleśnictwa planują już prace na przyszły rok.

Lasy Państwowe angażują się w ochronę klimatu. Jednym z działań wspierających ten cel jest realizacja projektu rozwojowego pn. „Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowanie OZE w budynkach)”, który będzie miał wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Po raz kolejny Lasy Państwowe przeznaczą środki finansowe na modernizację energetyczną budynków będących w ich zarządzie. W 2017 r. rozpoczęto modernizację ponad 60 obiektów, a na 2018 r. zaplanowane są kolejne inwestycje również w ponad 60 budynkach. Są to mi.in. biura nadleśnictw, leśniczówki z kancelariami, budynki administracyjno-gospodarcze, socjalne oraz budynki ośrodków i zakładów Lasów Państwowych.

Łącznie inwestycje w całym kraju realizuje 89 jednostek Lasów Państwowych. Na zadania zaplanowane w 2017 r. zostało zapewnionych ponad 16 mln zł z funduszu leśnego, a w przyszłym roku kwota ta wzrośnie do blisko 20 mln zł.

W ramach przeprowadzanych inwestycji w budynkach zostanie zamontowanych ponad 140 różnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) o łącznej mocy 2 MW.