Aktualności Aktualności

Lasy lepiej chronione przed ogniem

Projekt ochrony przeciwpożarowej, który przy wsparciu funduszy unijnych od dwóch lat realizują Lasy Państwowe, zwiększył swój zasięg o 10 nowych nadleśnictw. Obecnie obejmuje 145 jednostek LP w całej Polsce.

Wzrósł również budżet projektu – z ok. 43 mln zł do ponad 57 mln zł. Dodatkowe środki pochodzą przede wszystkim z dotacji UE, a w części także wkładu własnego Lasów Państwowych. – O zasilenie budżetu wnioskowaliśmy dwukrotnie, za drugim razem dostaliśmy zielone światło – mówi Iwona Barszcz, kierownik projektu w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. – Konieczność pozyskania większych środków wynikała przede wszystkim z zapotrzebowania sygnalizowanego przez nadleśnictwa i dostosowania się do wymogów rynku robót budowlanych. Ten zastrzyk finansowy to dla nas także sygnał, że projekt przebiega sprawnie, a jego realizacja jest dobrze oceniana przez instytucje rozdzielające fundusze unijne.

Do projektu dołączyły nadleśnictwa Chrzanów, Kluczbork, Namysłów, Strzelce Opolskie, Mrągowo, Spychowo, Mieszkowice, Gryfino, Karnieszewice i Damnica, które znajdowały się do tej pory na tzw. liście rezerwowej. Kiedy dwa lata temu podpisywano umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia, nie mogły one przystąpić do projektu właśnie ze względu na ograniczoną pulę środków.

Część pieniędzy trafi również do jednostek, które już biorą udział w projekcie. Dzięki większej dotacji powstaną 3 nowe dostrzegalnie pożarowe a 11 zostanie zmodernizowanych, wzrośnie liczba doposażonych punktów alarmowo-dyspozycyjnych (tzw. PAD-ów) oraz będzie możliwe zakupienie dodatkowego sprzętu służącego do wykrywania i lokalizowania pożarów.

Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj.

******

Roczny koszt utrzymania systemu przeciwpożarowego w Lasach Państwowych to ok. 85 mln zł. Składają się na niego między innymi sieć ponad 600 dostrzegalni pożarowych, PAD-y, patrole samochodowe, a także pasy przeciwpożarowe. Co roku znaczne wydatki przeznacza się też na wynajmem śmigłowców patrolowych i gaśniczych, które są niezbędne w przypadku niektórych, szczególnie trudnych akcji. Odnowienie zniszczonych przez ogień obszarów leśnych to zadanie wymagające wielu lat pracy.

Jednak ekologiczne koszty pożarów są wielokrotnie wyższe niż straty bezpośrednie, nie tylko te oczywiste, które wynikają ze zniszczeń samego drzewostanu i leśnych ekosystemów. Pożary lasów skutkują przedostawaniem się do atmosfery gazów cieplarnianych, nasilając efekt cieplarniany. Szacuje się, że aby zneutralizować skutki emisji CO₂ z jednego hektara spalonego lasu, trzeba zalesić ok. 20 ha gruntów.