Aktualności Aktualności

Już wiosną nowy nabór wniosków o dofinansowanie na projekty ochrony przyrody

Ogłoszenie kolejnego naboru wniosków dla działania 2.4.1a POIiŚ zostało zaplanowane na kwiecień.

O wsparcie finansowe z funduszy europejskich będą mogły ubiegać się projekty dotyczące ochrony in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz działań o charakterze dobrych praktyk, związanych z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie wybranych projektów to 30 mln zł.

Dodatkowo dla wszystkich zainteresowanych aplikowaniem w ww. konkursie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych planuje organizację szkolenia na temat poprawnego przygotowania i uzupełnienia wniosku. Szczegółowe informacje o szkoleniu (m.in. data i miejsce szkolenia) zostaną podane w późniejszym terminie. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej.