Aktualności Aktualności

Akceptacja listy projektów pozytywnie ocenionych - wybranych do dofinansowania oraz skład KOP w konkursie 2.4.2/1/2016

Ministerstwo Środowiska zatwierdziło listę projektów pozytywnie ocenionych w ramach naboru nr 2.4.2/1/2016 dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Projekty te zostały skierowane do dofinansowania.

Zatwierdzone projekty dotyczą podtypu 2.4.2a Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu.
 
Listę można pobrać z poniższego załącznika.