Wydawca treści Wydawca treści

Lista projektów przywróconych w ramach procedury odwoławczej

Poniżej znajdą Państwo listę projektów przywróconych w ramach procedury odwoławczej w związku z pozytywnym wynikiem ponownej oceny merytorycznej I stopnia z naboru nr POIS.2.4.2/1/2016 dla działania 2.4.

Materiały do pobrania